پرینت

دانلود جزوه کنترل خطی

نوشته شده توسط مجتبی آیتی نیا. منتشر شده در دانلود جزوه، مقاله، سوال، تست، تحقیق و ...

دانلود جزوه کنترل خطی

فهرست مطالب:

مدلسازي رياضي سيستمهاي ديناميکي
تحليل پاسخ زماني سيستمها (پاسخ ضربه،پاسخ پله،پاسخ شيب،پاسخ سينوسي) و تحليل پايداري
انواع کنترل کننده ها وجبران سازها وآشنايي با ساختار آنها
روش رسم مکان هندسي ريشه ها
طراحي جبرانسازها (کنترل کننده ها) براساس روش مکان هندسي ريشه ها
تحليل سيستمها در حوزه فرکانس (پاسخ فرکانسي)
طراحي جبرانساز ها بر اساس روش پاسخ فرکانسي

قیمت: 2000 تومان

توجه: جزوه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: