پرینت

دانلود جزوه روش تحقیق نظري در علوم اجتماعی

نوشته شده توسط مجتبی آیتی نیا. منتشر شده در دانلود جزوه، مقاله، سوال، تست، تحقیق و ...

دانلود جزوه روش تحقیق نظري در علوم اجتماعی

 

فهرست مطالب:

فصل اول: تبیین علمی 2

فصل دوم: تعیین موضوع تحقیق و طرح برنامه تحقیق 16

فصل سوم: پیشینه ي تحقیق 35

فصل چهارم: فرضیه تحقیق 52

فصل پنجم: مفاهیم وعملیاتی کردن وسنجش متغیرها 62

فصل ششم: شاخص ها و مقیاس ها 90

فصل هفتم: نمونه گیري 114

فصل هشتم: تحلیل داده ها 147

فصل نهم: تحلیل محتوا 173

 

قیمت: 5000 تومان

توجه: دریافت جزوه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: