• انجام پرو‍ژه‌های دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر

  ترجمه متون تخصصی

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  پرو‍ژه‌های آماده       سفارش پروژه و ترجمه

 • تدریس خصوصی نرم‌افزار مهندسی برق و کامپیوتر

   

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  سفارش تدریس

 • دعوت به همکاری در انجام پروژه

   

  VHDL, C++, Cisco Packet Tracer, GNS3, Visual Basic, C#.Net, ASP.Net, Assembly, VB.Net, Delphi

   

  همکاری با ما

دانلود مقاله An LMI Approach to Robust Iterative Learning Control for Linear Discrete-time Systems

دانلود مقاله An LMI Approach to Robust Iterative Learning Control for Linear Discrete-time Systems

 

چکیده: این مقاله یک شرایط همگرایی مقاوم جدید کنترل یادگیری تکراری (ILC) را برای سیستم‌های زمان گسسته چند متغیره خطی در حضور عدم قطعیت متغیر با تکرار ارائه می‌کند. این روش بر اساس نابرابری ماتریس خطی (LMI) است و یک بهره یادگیری ثابت را در طول زمان و تکرار فراهم می کند. از آنجایی که همگرایی الگوریتم ILC ممکن است به دلیل عدم قطعیت در پارامترهای یک سیستم تغییر کند، و همچنین الگوریتم ILC قادر به مقابله با چالش‌های مرتبط با تکرار نیست، حذف کردن تأثیر عدم قطعیت متغیر تکرار یک چالش بزرگ است. در این مقاله، ابتدا یک شرط همگرایی الگوریتم ILC بر اساس پایداری سیستم حلقه بسته در حوزه تکرار طراحی شده است، و در ادامه، یک شرایط همگرایی مقاوم جدید با رویکرد LMI به دست می‌آید. در نهایت، اثربخشی طرح همگرایی مقاوم پیشنهادی از طریق دو مثال عددی ارزیابی می‌شود.

 

قیمت: 35000 تومان

توجه: مقاله به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پرداخت آنلاین