• انجام پرو‍ژه‌های دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر

  ترجمه متون تخصصی

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  پرو‍ژه‌های آماده       سفارش پروژه و ترجمه

 • تدریس خصوصی نرم‌افزار مهندسی برق و کامپیوتر

   

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  سفارش تدریس

 • دعوت به همکاری در انجام پروژه

   

  VHDL, C++, Cisco Packet Tracer, GNS3, Visual Basic, C#.Net, ASP.Net, Assembly, VB.Net, Delphi

   

  همکاری با ما

شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND

عنوان پروژه: شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND

گزارش کار: خیر

فرمت فایل: ewb

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی گیت NOT با گیت NAND می باشد که می توانید در محیط نرم افزار ewb آن را اجرا کنید.

قیمت: 3000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

شبیه سازی مدار AND با گیت NAND

عنوان پروژه: شبیه سازی مدار AND با گیت NAND

گزارش کار: خیر

فرمت فایل: ewb

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی گیت AND با گیت NAND می باشد که می توانید در محیط نرم افزار ewb آن را اجرا کنید.

قیمت: 3000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

 

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

شبیه سازی مدار OR با گیت NAND

عنوان پروژه: شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND

فرمت فایل: ewb

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی گیت OR با گیت NAND می باشد که می توانید در محیط نرم افزار ewb آن را اجرا کنید.

قیمت: 7000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND

عنوان پروژه: شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND

گزارش کار: خیر

فرمت فایل: ewb

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی گیت XNOR با گیت NAND می باشد که می توانید در محیط نرم افزار ewb آن را اجرا کنید.

قیمت: 8000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND

عنوان پروژه: شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND

 

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی گیت XOR با گیت NAND می باشد که می توانید در محیط نرم افزار ewb آن را اجرا کنید.

 

قیمت: 35000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پرداخت آنلاین