پرینت

محاسبه ریشه تابع x-cosx با استفاده از روش تنصیف در محاسبات عددی

منتشر شده در زبان برنامه‌نویسی ++C

عنوان پروژه: محاسبه ریشه تابع x-cosx با استفاده از روش تنصیف در محاسبات عددی

توضیح پروژه: این پروژه ریشه تابع مذکور را با استفاده از روش تنصیف به دست می آورد.

قیمت: 30000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: