پرینت

محاسبه ریشه تابع exp(-2x)+(x)^2-4 با استفاده از روش نیوتن رافسون در محاسبات عددی

منتشر شده در زبان برنامه‌نویسی ++C

عنوان پروژه: محاسبه ریشه تابع exp(-2x)+(x)^2-4 با استفاده از روش نیوتن رافسون در محاسبات عددی

توضیح پروژه: این کد ریشه تابع مذکور را با روش نیوتن رافسون محاسبه می کند.

قیمت: 30000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: