پرینت

ایجاد مثلث قائم الزاویه با اعداد با اندازه متغییر

منتشر شده در زبان برنامه‌نویسی ++C

عنوان پروژه: ایجاد مثلث قائم الزاویه با اعداد با اندازه متغییر

 گزارش کار: خیر

توضیح پروژه: این برنامه یک مثلث قائم الزاویه بصورت زیر ایجاد می کند.

قیمت: 20000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: