پرینت

ایجاد مثلث متساوی الاضلاع با اعداد

منتشر شده در زبان برنامه‌نویسی ++C

عنوان پروژه: چایجاد مثلث متساوی الاضلاع با اعداد

گزارش کار: خیر

توضیح پروژه: این کد یک مثلث متساوی الاضلاع را بصورت شکل زیر تولید می کند. این کد با زبان برنامه نویسی C++ نوشته شده است.

قیمت: 20000 تومان

 توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: