پرینت

بدست آوردن ضرایب و ریشه های چندجمله ای معادله مشخصه یک ماتریس n*n با الگوریتم لوریه- فادیو

منتشر شده در زبان برنامه‌نویسی ++C

عنوان پروژه: بدست آوردن ضرایب و ریشه های چندجمله ای معادله مشخصه یک ماتریس n*n با الگوریتم لوریه- فادیو

گزارش کار: خیر

توضیح پروژه: این کد 200خطی یک ماتریس n*n را دریافت کرده و سپس ضرایب معادله مشخصه آن را بدست آورده و در نهایت معادله مشخصه را حل کرده و ریشه های حقیقی آن را که همان مقادیر ویژه حقیقی ماتریس هستند را بدست می آورد.

قیمت: 50000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: