زبان برنامه‌نویسی ++C

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
محاسبه جمع عناصر، جمع قطر اصلی و جمع قطر فرعی یک ماتریس مجتبی آیتی نیا 5510
ایجاد لوزی با اندازه متغییر با C++ مجتبی آیتی نیا 5079
چاپ کاراکتر دلار بصورت ماتریس 10 در 20 با C++ مجتبی آیتی نیا 4932