نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2534
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2800
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 7777
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 9007
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2899
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 3276
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4769