نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2993
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 3136
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 8925
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 9713
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 3190
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 3597
تقویت کننده امیتر مشترک در CircuitMaker مجتبی آیتی نیا 5080