نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1993
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2388
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 6513
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 8107
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2582
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2885
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4347