نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 930
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 1635
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 4353
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 6336
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 1553
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 1790
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 3101