نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1767
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2254
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 6068
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 7772
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2429
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2685
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4156