نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1662
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2179
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 5939
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 7635
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2353
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2583
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4062