نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2715
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2909
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 8252
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 9266
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 3002
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 3398
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4868