نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 3525
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 3605
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 10118
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 10610
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 3552
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 4028
تقویت کننده امیتر مشترک در CircuitMaker مجتبی آیتی نیا 5503