نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1874
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2315
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 6245
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 7908
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2491
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2765
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4238