نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 885
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 1599
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 4244
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 6243
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 1504
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 1740
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 3019