نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2058
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2423
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 6701
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 8263
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2623
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2945
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4415