نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2880
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 3067
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 8702
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 9554
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 3125
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 3525
تقویت کننده امیتر مشترک در CircuitMaker مجتبی آیتی نیا 5012