نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1119
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 1830
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 4826
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 6683
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 1839
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2056
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 3437