دانلود پاورپوینت

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
پاورپوینت فصل 19 کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(مدیریت خرده فروشی،عمده فروشی و تدارکات بازار) سارا 45
پاور پوینت فصل 17 کتاب بازاریابی فیلیپ کاتلر(طراحی استراتژی ها و طرح های قیمت گذاری) سارا 43
پاورپوینت فصل 3 کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(غلبه بر بازارها با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا) سارا 36
پاورپوینت فصل 6 کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(تجزیه و تحلیل بازار مصرف کننده و رفتار خریدار) سارا 54
پاورپوینت مبحث مدیریت زنجیره تامین سارا 50
پاورپوینت فصل 7 کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه بهمن فروزنده(تجزیه و تحلیل بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری) سارا 30
پاورپوینت فصل 10 کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(تمایز و تعیین جایگاه در بازار) سارا 48
پاورپوینت فصل 9 کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر سارا 62
پاورپوینت مدرنیسم و پست مدرنیسم در مدیریت سارا 58
پاورپوینت مبحث ارتباط سازمانی سارا 60