پرینت

آموزش سيمولينك (قسمت ششم)

منتشر شده در نرم‌افزار Simulink

در اين قسمت از آموزش سيمولينك ابتدا بنا به درخواست برخي از دوستان، يك معادله ي ديفرانسيل رو شبيه سازي مي كنيم. اين معادله ي ديفرانسيل ممكن است معادله ي هر نوع سيستمي باشد. حال فرض كنيد معادله ي سيستم ما به شرح زير باشد:

 

 

 

همان طور كه مي بينيد اين معادله از نوع درجه دو، و ورودي آن نيز پله است. شرايط اوليه براي متغيير خروجي، غير صفر مي باشد. حال براي شبيه سازي اين معادله ي ديفرانسيل به صورت بلوكي، و بدست آوردن خروجي، به صورت زير عمل كنيد:

طبق معمول ابتدا يك مدل جديد باز كرده و بلوك هاي مورد نياز را از مسيرهاي زير وارد آن مي كنيد:

Simulink >> Sources >> Step

Simulink >> Sources >> Constant

Simulink >> Math Operations >> Sum

Simulink >> Math Operations >> Gain

Simulink >> Continuous >> Integrator

Simulink >> Signal Routing >> Bus Creator

Simulink >> Sinks >> Scope

حال بلوک ها را مانند شکل زیر مرتب کرده و بعد از اعمال تنظيمات لازم، بلوك ها را سیم کشی کنید:

 

 

 

  

 

 

تنظيمات بلوک ها:

1- روي بلوك Step دوبار كليك نموده و مقدار Step time را 0 قرار دهيد.

2- روي بلوك Constant دوبار كليك نموده و مقدارآن را 0.5 قرار دهيد.

3- روي بلوك Gain دوبار كليك نموده و مقدارآن را 0.5 قرار دهيد.

4- روي بلوك Gain2 دوبار كليك نموده و مقدارآن را 3 قرار دهيد.

5- روي بلوك Sum دوبار كليك نموده و در قسمت List of signs علامت هاي --+| را وارد كنيد.

6- روي بلوك Integrator دوبار كليك نموده و در قسمت Initial condition source حالت external را برگزينيد.

تنظيمات مدل:

مقدار Stop time را 20 ثانيه قرار دهيد.

حال مدلتان را Run کنید تا ورودي و خروجي را مشاهده كنيد:

 

 

 

 

 

 

 

 

در مثال بعدي مدار بلوكي جالبي رو بهتون معرفي مي كنم كه بوسيله ي آن قادر خواهيد بود، ميزان تغييرات گام زماني حل گر سيمولينك را مشاهده كنيد. همان طور كه احتمالا مي دانيد، سيمولينك دو نوع حل گر گام ثابت و گام متغيير دارد كه پيش فرض آن بر روي گام متغيير قرار داده شده است. هر كدام از اين حل گرها درجاي خودشان كاربرد دارند، اما براي اكثر مدل ها پيشنهاد مي شود كه از حل گر گام متغيير استفاده شود. اين حل گر بنا به نياز، ميزان گام زماني را بطور اتوماتيك تغيير مي دهد. حال براي پياده سازي اين مدار به صورت زير عمل كنيد:

بلوک ها:

Simulink >> Sources >> Clock

Simulink >> Math Operations >> Sum

Simulink >> Discrete >> Memory

Simulink >> Sinks >> Scope

Simulink >> Sinks >> Display

حال بلوک ها را مانند شکل زیر مرتب کرده و بعد از اعمال تنظيمات لازم، بلوك ها را سیم کشی کنید:

 

 

 

 

 

 

 

تنظيمات بلوک ها:

1- روي بلوك Sum دوبار كليك نموده و در قسمت List of signs علامت هاي +-| را وارد كنيد.

حال مدلتان را Run کنید:

 

 

 

 

 

 

همان طور كه مشاهده مي شود، حل گر سيمولينك اين مدل را با گام زماني ثابت 0.2 حل كرده است، در حالي كه نوع حل گر در حالت گام متغيير قرار دارد.(چرا؟)

اكنون با فشردن كليد Ctrl+E به صفحه تنظيمات مدل رفته و نوع حل گر را گام ثابت انتخاب كرده و مقدار Fixed-step size را 0.005 قرار داده و OK كنيد.

حال مدلتان را مجدد Run کنید:

 

 

 

 

 

 

 

بله در اين حالت از همان ابتدا تا انتها، گام زماني ثابت و برابر 0.005 مي باشد.(چرا؟ اينكه معلومه ديگه كلك!)

در مثال بعدي مدار يك اسيلاتور موج مربعي رو بهتون نشون مي دم كه بچه هاي برق به اون نوسان ساز حلقوي مي گن(ring oscillator). البته هدف من از معرفي اين مدار توليد موج مربعي نيست، چرا كه همان طور كه مي دانيد مولدهاي متنوعي در كتابخانه ي سورس سيمولينك وجود دارد در واقع نكته اي در اين مدار هست كه فهميدن آن خالي از لطف نيست.

بلوك ها:

Simulink >> Logic and Bit Operations >> Logical Operator

Simulink >> Discrete >> Unit Delay

Simulink >> Sinks >> Scope

تنظيمات بلوک ها:

1- روي بلوك هاي Logical Operator دوبار كليك نموده و نوع عملگر را NOT انتخاب كرده و سپس در قسمت Icon shape نوع نمايش را distinctive انتخاب كنيد.

حال بلوک ها را مانند شکل زیر مرتب کرده و سیم کشی کنید:

 

 

 

 

 

 

 

 

مدلتان را Run کنید:

 

 

 

 

 

 

توضيح مدل:

اگر تعداد فرد گيت معكوس كننده را پشت سر هم ببنديم و خروجي آخرين گيت را به ورودي اولين گيت وصل كنيم، يك تناقض منطقي بوجود مي آيد. اين تناقض منطقي سبب ناپايدارشدن مدار شده و مدار شروع به نوسان مي كند. فركانس نوسانات اين مدار بستگي به تاخير در انتشار گيت ها دارد كه مسلما هرچه اين تاخير بالاتر باشد، فركانس پايين تر است. اما گيت هاي NOT موجود در سيمولينك، تاخير ندارند و بايد تاخير بيروني به مدار اعمال كنيم، در غير اين صورت سيمولينك نمي تواند مدل را حل كند(چرا؟).

در مثال آخر شما را با بلوكي آشنا مي كنم كه شما مي توانيد به راحتي آن را با كدهاي متلب برنامه ريزي كنيد. اين بلوك مانند يك بلوك FPGA است كه با يك زبان توصيف سخت افزاري مثل VHDL ، پيكربندي مي شود. از جمله مزاياي استفاده از اين بلوك انعطاف پذيري آن است، بدين معني كه شما با وجود اين بلوك به گستره ي عظيم توابع متلب دسترسي پيدا خواهيد كرد. حالا يك مثال ساده مخابراتي رو براي معرفي اين بلوك بررسي مي كنيم. اين مثال مدولاسيون AM است. مي خواهيم با داشتن دو موج پيام و حامل، موج مدوله شده AM را بدست آوريم.

بلوك ها:

Simulink >> Sources >> Constant

Simulink >> Sources >> Signal Generator

Simulink >> User-Defined Functions >> Embedded MATLAB Function

Simulink >> Sinks >> Scope

تنظيمات بلوک ها:

1- روي بلوك Constant1 دوبار كليك نموده و مقدار آن را 0.5 قرار دهيد.

2- روي بلوك Signal Generator دوبار كليك نموده و مقدار فركانس آن را 1000 هرتز وارد كنيد.

3- روي بلوك Signal Generator1 دوبار كليك نموده و مقدار فركانس آن را 10000 هرتز وارد كنيد.

4- روي بلوك Scope دوبار كليك نموده و سپس به منوي Parameters رفته و تعداد محورها را برابر 3 قرار دهيد.

5- روي بلوك Embedded MATLAB Function دوبار كليك نموده و در ويرايشگر باز شده، كد زير را وارد كنيد:

;(function AM = fcn(Message,Carrier,Ac,m

Modulation AM%

;AM = Ac*(1+m*Message)*Carrier

تنظيمات مدل:

1- مقدار Stop time را 10 ميلي ثانيه قرار دهيد.

2- مقدار Max step size را 10 ميكرو ثانيه قرار دهيد.

حال بلوک ها را مانند شکل زیر مرتب کرده و سیم کشی کنید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Run کنید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر سؤالي داشتيد در بخش نظرات آن را مطرح كنيد.

براي رفتن به ديگر قسمت ها، به روي لينك هاي زير كليك كنيد:

آموزش سیمولینک (قسمت اول)

آموزش سیمولینک (قسمت دوم)

آموزش سیمولینک (قسمت سوم)

آموزش سیمولینک (قسمت چهارم)

آموزش سیمولینک (قسمت پنجم)

آموزش سيمولينك (قسمت ششم)

You have no rights to post comments