پرینت

مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی (قسمت یازده)

منتشر شده در شبکه‌های عصبی

کاربردهای شبکه های عصبی

 

شبکه های عصبی به عنوان يکی از مهمترين ابزارها، در حل مسائل مهندسی به شمار می روند. تمامی رشته های مهندسی با يادگيری اين الگوريتم، می توانند بسياری از مشکلات حوزه کاری خود را حل کنند و حتی زمانی که پياده سازی نرم افزاری مد نظر باشد، خود می توانند اين شبکه ها را پياده کنند. امروزه شبکه های عصبی به جايی رسيده اند که سهام بازار بورس را تا حد قابل قبولی پيش بينی می کنند.

 

کاربرد شبکه های عصبی در علوم مختلف 

امروزه شبکه های عصبی تقريبا در تمامی شاخه های علوم، کاربرد يافته اند. برخی از کاربردهای شبکه های عصبی در علوم مختلف به قرار زير است.

 

1. هوا و فضا

·        خلبان خودکار هواپيما با کارايی بالا

·        شبيه سازی مسير پرواز

·        سيستم های کنترلی هواپيما

·        بالا بردن کارايی خلبان خودکار

·        شبيه سازی اجزای هواپيما

·        تشخيص خطا در اجزای هواپيما

 

2. حمل و نقل

·        سيستم راهنمای اتوماتيک اتومبيل

·        تحليل گارانتی

·        سيستم های ترمز کاميون ها

·        زمان بندی وسايل نقليه

·        سيستم های مسير يابی

 

3. امور دفاعی

·        راهبری سلاح ها

·        تعقيب اهداف متحرک

·        تشخيص اشياء

·        تشخيص صورت

·        رادار

·        انواع جديد حسگرها

·        پردازش سيگنال های تصويری و رادار با فشرده سازی داده ها

·        استخراج ويژگی ها و حذف نويزها

·        تشخيص تصاوير و سيگنال ها

 

4. بانکداری

·        ابزار خودکار خواندن چک و ساير اسناد

·        کاربردهای ارزيابی کارت های اعتباری

 

5. الکترونيک

·        پيش بينی ترتيب کد

·        طراحی مدارات مجتمع

·        کنترل فرايند

·        تحليل نقص مدارات مجتمع

·        بينايی ماشين

·        توليد صدا

·        مدلسازی غير خطی

 

6. امور مالی

·        ارزيابی ملک

·        مشاور وام

·        آزمايش رهن

·        درجه بندی شرکت ها

·        تحليل کاربرد خطوط اعتباری

·        برنامه های تجارت سهام

·        تحليل مالی شرکت ها

·        پيش بينی قيمت ها

 

7. سرگرمی

·        انيميشن

·        جلوه های ويژه تصويری

·        پيش بينی بازار

 

8. صنعت

شبکه های عصبی را می توان به جای تجهيزات بسيار گرانی که در گذشته، در صنعت مورد استفاده بوده اند، به کار گرفت. به عنوان مثال از شبکه های عصبی می توان برای پيش بينی مقدار گازهای خروجی از کوره برخی از فرايندهای صنعتی، استفاده نمود.

 

9. بيمه

·        ارزيابی سياست های کاربردی

·        بهينه سازی توليد

 

10. ساخت و توليد

·        کنترل فرايند ساخت

·        تحليل و طراحی توليد

·        تشخيص فرايند و ماشين

·        تشخيص اجزاء بلادرنگ

·        سيستم های بصری بازرسی کيفيت

·        تحليل کيفيت جوشکاری

·        مديريت و طرح ريزی

·        پيش بينی کيفيت کاغذ

·        تحليل کيفيت چيپ های کامپيوتری

·        تحليل و طراحی توليدات شيميايی

·        تحليل استقرار ماشين

·        پيشنهاد پروژه

·        مدلسازی پويا از فرايندهای شيميايی

 

11. پزشکی

·        تحليل سلول های سرطانی پستان

·        تحليل EEG و ECG

·        طراحی پروتز

·        بهينه سازی زمان جراحی

·        کاهش هزينه بيمارستان ها

·        بهبود کيفيت بيمارستان ها

 

12. نفت و گاز

·        اکتشاف

 

13. رباتيک

·        سيستم های بينايی

·        ربات بالابر

 

14. امنيت

·        تحليل بازار

·        ارزيابی خودکار

·        سيستم های مشاور تجارت

 

15. گفتار

·        تشخيص گفتار

·        فشرده سازی گفتار

·        طبقه بندی اصوات

·        ايجاد گفتار از روی متن

 

16. مخابرات

·        فشرده سازی داده ها و تصاوير

·        سرويس های خودکار شده اطلاعاتی

·        ترجمه گفتار به صورت بلادرنگ

·        سيستم های پردازش پرداخت مشتری

 

 

البته لازم به ذکر است که کاربرد شبکه های عصبی در علوم ياد شده، روز به روز در حال گسترش می باشد و هر روزه کاربرد جديدی از اين شبکه ها در مقالات معتبر، توسط پژوهشگران مطرح می گردد.

You have no rights to post comments