نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 6157
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10768
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8493
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6748
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7268
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8949
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11447
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11508
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 12032
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11993