نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4094
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8053
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 6943
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5704
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6156
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7561
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9256
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7687
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10321
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9232