نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4561
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8750
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7409
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5978
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6418
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7949
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10172
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8670
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10939
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9860