نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3279
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 7001
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5921
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4881
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5326
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6593
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8043
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6337
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 9361
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 8146