نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3695
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 7532
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 6453
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5300
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5763
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7093
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8701
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7005
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 9852
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 8698