نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5422
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10032
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8002
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6332
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6827
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8467
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10889
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10211
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11430
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 10987