نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3038
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6696
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5633
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4673
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5113
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6304
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7642
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5978
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 9121
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7789