نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5933
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10508
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8316
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6602
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7087
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8747
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11255
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11169
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11827
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11613