نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4831
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 9149
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7612
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6085
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6543
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8115
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10500
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9138
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11069
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 10330