نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4465
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8607
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7338
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5953
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6391
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7893
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9990
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8391
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10860
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9686