نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5519
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10120
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8076
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6366
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6871
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8518
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10947
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10488
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11489
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11083