نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2494
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6047
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5104
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4212
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4648
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5682
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6736
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5347
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8530
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7115