نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5306
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 9877
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7916
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6279
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6769
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8404
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10813
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10014
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11349
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 10860