نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3912
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 7806
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 6732
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5522
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5978
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7359
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9018
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7395
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10087
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 8973