نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2312
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 5821
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 4898
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4027
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4453
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5418
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6343
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5039
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8291
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 6818