نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4518
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8691
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7384
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5964
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6403
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7923
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10133
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8557
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10910
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9789