نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3498
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 7250
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 6173
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5081
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5528
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6842
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8379
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6696
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 9592
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 8423