نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4630
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8805
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7474
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6000
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6452
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7990
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10278
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8796
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10974
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9958