نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5053
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 9507
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7748
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6163
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6648
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8249
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10642
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9562
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11186
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 10614