نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2107
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 5558
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 4676
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 3821
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4227
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5145
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5860
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4811
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 7960
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 6381