نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2214
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 5700
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 4797
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 3926
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4343
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5283
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6124
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4935
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8174
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 6669