نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2851
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6471
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5430
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4518
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4956
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6056
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7231
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5704
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8940
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7583