نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4325
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8326
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7198
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5908
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6366
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7797
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9558
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8016
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10611
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9489