نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4380
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8462
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7259
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5928
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6378
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7836
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9652
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8249
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10719
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9601