نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2669
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6264
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5261
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4365
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4801
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5872
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7009
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5521
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8732
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7336