نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 6046
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10639
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8415
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6691
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7189
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8856
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11357
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11368
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11934
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11804