پرینت

پیاده سازی مقاله Dynamic task scheduling modeling in unstructured heterogeneous multiprocessor systems

منتشر شده در منطق فازی - Fuzzy Logic

پیاده سازی مقاله Dynamic task scheduling modeling in unstructured heterogeneous multiprocessor systems

دانلود مقاله

این مقاله در نرم افزار متلب(تولباکس منطق فازی) شبیه سازی شده است و نتایج آن دقیقا مانند مقاله می باشد:

نتایج بدست آمده:

 

 

قیمت: 50000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: