پرینت

پروژه جمع کننده در GUI نرم افزار matlab

منتشر شده در رابط گرافیکی کاربر - GUI

عنوان پروژه: پروژه جمع کننده در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه یک جمع کننده در محیط رابط گرافیکی کاربر در نرم افزار متلب می باشد که شامل دو فیلد برای وارد کردن اعداد و یک پوش باتن(Push Button) جهت محاسبه جمع می باشد.

قیمت: 25000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: