پرینت

پروژه ماشین حساب در GUI نرم افزار matlab

منتشر شده در رابط گرافیکی کاربر - GUI

عنوان پروژه: پروژه ماشین حساب در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه یک ماشین حساب با چهار عمل اصلی جمع، ضرب، تقسیم و تفریق در محیط رابط گرافیکی کاربر(GUI) در نرم افزار متلب می باشد که شامل دو فیلد برای وارد کردن اعداد و یک selector جهت مشخص کردن نوع عملیات می باشد.

 

قیمت: 47000تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پرداخت آنلاین