پرینت

پروژه ساخت تولباکس سیستم های کنترل Control Tool با GUI نرم افزار MATLAB

منتشر شده در رابط گرافیکی کاربر - GUI

عنوان پروژه: پروژه ساخت تولباکس سیستم های کنترل Control Tool با GUI نرم افزار MATLAB

توضیح پروژه: در این پروژه که با GUI نرم افزار متلب ایجاد شده است، ابتدا سیستم کنترلی براساس ضرایب صورت(num) و مخرج(den) تابع تبدیل و یا براساس صفرها و قطب های تابع تبدیل وارد می شود. سپس میزان تاخیر و حلقه باز و یا حلقه بسته بودن سیستم تعیین می گردد. در قسمت بعد نوع پاسخ زمانی سیستم(پله، ضربه) و میزان شبیه سازی پاسخ تعیین می گردد. در قسمت بعد نوع آنالیز مکان هندسی ریشه ها مشخص می گردد و در قسمت آخر تنظیمات مربوط به نوع آنالیز پاسخ فرکانسی قرار دارد(دیاگرام بود، چارت نیکولز، نمودار نایکوئیست). سه نمودار نیز چهت رسم پاسخ زمانی و مکان هندسی ریشه ها و پاسخ فرکانسی سیستم تعبیه شده است. در قسمت منوبار نیز تنظیماتی برای نمایش شبکه در نمودارها، پرینت نمودارها و ریست کردن تنظیمات وجود دارد. در نوار ابزار نیز ابزارهایی برای تحلیل بهتر شکل موج ها قرار داده شده است.

قیمت: 60000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: