پرینت

پروژه محاسبه مشتق و انتگرال و رسم نمودار تابع در GUI نرم افزار matlab

منتشر شده در رابط گرافیکی کاربر - GUI

عنوان پروژه: پروژه محاسبه مشتق و انتگرال و رسم نمودار تابع در GUI نرم افزار matlab

 

توضیح پروژه: این پروژه ابتدا یک تابع را می گیرد و سپس مشتق و یا انتگرال آن را محاسبه می کند و در صورت لزوم نمودار آن را نیز ترسیم می نماید.

 

قیمت: 45000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پرداخت آنلاین