پرینت

پروژه حل چهار معادله چهار مجهولی در GUI نرم افزار متلب

منتشر شده در رابط گرافیکی کاربر - GUI

عنوان پروژه: پروژه حل چهار معادله چهار مجهولی در GUI نرم افزار متلب

توضیح پروژه: این پروژه چهار معادله چهار مجهولی را دریافت کرده و معادلات را کرده و سپس نتایج را نمایش می دهد.

قیمت: 30000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: