پرینت

پروژه شمارنده در GUI نرم افزار matlab

منتشر شده در رابط گرافیکی کاربر - GUI

عنوان پروژه: پروژه شمارنده در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه از یک پوش باتن و یک static text تشکیل شده است که با هر بار فشردن شدن کلید(push button) مقدار static text یکی زیاد می شود.

قیمت: 10000 تومان

 توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: