پرینت

پروژه رسم نمودار شارژ و دشارژ خازن در یک مدار RC در GUI نرم افزار matlab

منتشر شده در رابط گرافیکی کاربر - GUI

عنوان پروژه: پروژه رسم نمودار شارژ و دشارژ خازن در یک مدار RC در GUI نرم افزار matlab

 

توضیح پروژه: این پروژه با گرفتن مقادیر مقاومت و خازن و منبع ولتاژ ورودی یک مدار RC، نمودار شارژ و دشارژ خازن را در دو شکل جدا ترسیم می کند.

 

قیمت: 39000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پرداخت آنلاین