پرینت

پروژه رسم نمودارهای سه بعدی در GUI نرم افزار matlab

منتشر شده در رابط گرافیکی کاربر - GUI

عنوان پروژه: پروژه رسم نمودارهای سه بعدی در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه سه تابع مختلف را با سه روش سطحی(surface) ، شبکه ای(mesh) و کانتور(contour) رسم می نماید.

قیمت: 20000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: