پرینت

پروژه محاسبه روش اسپلاین درجه 3 در GUI نرم افزار MATLAB

منتشر شده در رابط گرافیکی کاربر - GUI

عنوان پروژه: پروژه محاسبه روش اسپلاین درجه 3 در GUI نرم افزار MATLAB

توضیح پروژه: این پروژه در واقع همان برنامه اسپلاین درجه 3 در matlab می باشد که بصورت GUI طراحی شده است. در این GUI در قسمت اول ابتدا متغییرهای x و y برحسب دیتا و یا تابع گرفته شده و سپس در قسمت دوم با توجه به 4 حالت درنظر گرفته شده بهترین منحنی را از این نقاط عبور می دهد. دو نمودار جهت ترسیم داده های بدست آمده(و نیز داده های اصلی در صورت لزوم) و خطای ناشی از داده های اصلی و داده های بدست آمده تعبیه شده است. در قسمت منوبار نیز گزینه هایی جهت شبکه بندی نمودارها و رسم داده های اصلی و پرینت نمودارها و ریست کردن برنامه وجود دارد. ابزارهایی نیز جهت آنالیز نمودار ها در قسمت منوی ابزارها جایگذاری شده است. این پروژه جهت درس محاسبات عددی مقطع لیسانس و درس محاسبات عددی پیشرفته مقطع فوق لیسانس بسیار مناسب می باشد.

قیمت: 80000 تومان

 توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: