پرینت

پروژه برازش منحنی(curve fitting) سه نقطه در matlab

منتشر شده در نرم‌افزار MATLAB

عنوان پروژه: پروژه برازش منحنی(curve fitting) سه نقطه در matlab

توضیح پروژه: این کد مشخصات سه نقطه را گرفته و بهترین منحنی را از آنان می گذراند.

قیمت: 15000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: