پرینت

قضیه انتقال توان ماکزیمم در matlab

منتشر شده در نرم‌افزار MATLAB

عنوان پروژه: قضیه انتقال توان ماکزیمم در matlab

توضیح پروژه: این کد قضیه انتقال توان ماکزیمم را در matlab پیاده سازی می کند این برنامه پس از اجرا مقدار ولتاژ ورودی و مقاومت ورودی(مقاومت منبع) را از کاربر دریافت کرده و سپس منحنی توان را بر حسب مقاومت بار ترسیم می نماید و دیده خواهد شد که ماکزیمم توان در جایی رخ می دهد که مقاومت بار با مقاومت منبع برابر است.

قیمت: 9000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: