پرینت

برنامه اسپلاین درجه 3 در matlab

منتشر شده در نرم‌افزار MATLAB

عنوان پروژه: برنامه اسپلاین درجه 3 در matlab

توضیح پروژه: این کد متغییرهای x و y را گرفته و سپس با توجه به 4 حالت درنظر گرفته شده بهترین منحنی را از این نقاط عبور می دهد. در انتها برنامه نیز نمودارها را رسم کرده و می توان مقدار y را به ازای یک x دلخواه بدست آورد. این پروژه جهت درس محاسبات عددی مقطع لیسانس و درس محاسبات عددی پیشرفته مقطع فوق لیسانس بسیار مناسب می باشد.

مشخصات کد: 236 خط برنامه + توضیحات برنامه

قیمت: 50000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: