نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5552
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5195
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8523
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5051
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7268
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7134
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12702