نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 6048
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5681
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9287
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5444
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8565
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 8200
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 14336