نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 6229
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5870
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9455
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5663
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8842
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 8434
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 14835