نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5925
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5557
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9123
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5342
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8257
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7936
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13991