نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5600
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5219
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8704
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5076
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7363
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7278
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12905