نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 3865
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3679
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6456
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3642
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5362
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5196
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10413