نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5352
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5034
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8271
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4877
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7043
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6909
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12459