نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 3530
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3375
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 5925
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3326
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 4857
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 4787
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 9814