نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5724
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5326
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8888
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5167
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7754
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7517
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13409