نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4138
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3907
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6858
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3886
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5766
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5556
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10834