نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5173
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4883
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8072
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4730
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6857
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6705
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12230