نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5619
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5228
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8756
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5085
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7399
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7311
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12966