نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5876
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5485
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9070
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5303
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8149
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7851
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13852