نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 3593
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3457
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6078
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3414
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 4992
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 4902
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10004