نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4006
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3789
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6663
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3762
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5571
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5370
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10603