نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 6162
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5797
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9397
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5562
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8750
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 8355
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 14699