نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5784
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5395
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8957
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5223
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7949
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7674
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13608