نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4503
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4212
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7323
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4175
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6165
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5985
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 11363