نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 3683
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3538
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6207
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3492
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5129
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 4998
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10168