نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4928
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4640
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7815
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4547
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6635
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6460
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 11928