نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4289
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4029
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7057
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4007
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5930
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5735
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 11044