نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5649
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5250
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8794
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5107
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7509
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7370
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13154