نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4705
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4413
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7559
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4357
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6401
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6211
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 11615