پرینت

ساخت نرم‌افزاری جهت یافتن بهترین تخمین نگاشت سیستم‌های دارای رابطه مجهول بوسیله شبکههای عصبی MLP، رگرسیون غیرخطی و مدل غیرخطی ARX

منتشر شده در شبکه‌های عصبی - Neural Networks

ساخت نرم‌افزاری جهت یافتن بهترین تخمین نگاشت سیستم‌های دارای رابطه مجهول بوسیله شبکه های عصبی MLP، رگرسیون غیرخطی و مدل غیرخطی ARX


چكيده:

در این نوشتار به طراحی نرم‌افزاری جهت یافتن بهترین تخمین برای سیستم‌های دارای رابطه مجهول پرداخته شده است. روشه‌هایی که در این نرم‌افزار به کار گرفته شده است شامل رگرسیون غیرخطی از نوع چندجمله‌ای درجه n ، مدل غیرخطی ARX و شبکه عصبی MLP است. جهت عملکرد ارزیابی این سه مدل و یافتن بهترین انتخاب، از سه معیار مجذور ضريب همبستگي، ميانگين قدر مطلق انحرافات و ريشه ميانگين مربع خطا استفاده شده است. مدلی که در نهایت به عنوان بهترین مدل انتخاب می‌گردد، مدلی است که کمترین خطای مجموع سه معیار عملکرد را بدست آورد. جهت ساخت نرم‌افزار از رابط گرافیکی کاربر نرم‌افزار matlab بهره گرفته شده است.

 

واژه‌هاي كليدي: رگرسیون غیرخطی، مدل غیرخطی ARX، شبکه عصبی MLP، رابط گرافیکی کاربر

 

مقدمه

از آنجاییکه توانایی کنترل و نظارت بر سیستم‌ها مستلزم شناخت نگاشت بین ورودی‌ها و خروجی‌ها آن است، شناسایی ارتباط بین سیستم‌های نامعلوم از دیرباز موضوع علوم مختلف قرار گرفته است. امروزه ثابت شده است که اکثر قریب به اتفاق سیستم‌ها غیرخطی هستند. در بیشتر مواقع جهت سهولت کار با در نظر گرفتن تقریب‌های مختلف، سیستم‌ها را خطی درنظر می‌گیرند، ولی مسلم است که یافتن رابطه دقیق یک سیستم کمک شایانی به شناخت رفتارهای آن می‌دهد. اهمیت شناسایی رابطه یک سیستم مجهول زمانی بیشتر نمود پیدا میکند که آن سیستم را نتوان به دلایل مختلف مورد ارزیابی مکرر قرار داد. پیش‌بینی رفتار این سیستم‌ها که اکثراً به دلایل اقتصادی نمی‌توان آنها را با داده‌های مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه توانایی پیش‌بینی رفتار سیستم‌ها در حوزه‌های مختلف نظیر بازار بورس، تخمین قیمت نفت، پیش‌بینی بار در شبکه‌های قدرت، پیش‌بینی نرخ تورم و بسیاری موارد دیگر موضوع علوم مختلف بویژه علوم مهندسی قرار گرفته است. روش‌های مختلفی جهت یافتن نگاشت سیستم‌های مجهول وجود دارد که در این مقاله از تلفیقی از روش‌های کلاسیک و مدرن جهت یافتن بهترین تخمین بهره گرفته شده است.

 

 فایل دریافتی شامل فایل word(قابل ویرایش) و فایل برنامه matlab می باشد.

قیمت: 80000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: