پرینت

دانلود پایان نامه مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

منتشر شده در پردازش سیگنال - Signal Processing

دانلود پایان نامه مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک با عنوان تفکيک سيگنال الکترومایوگرام با ثبت داخل عضلانی به اجزای تشکيل دهنده آن مشخصات این پایان نامه به شرح زیر است:

تعداد صفحات: 307 صفحه

مقطع: فوق لیسانس

رشته : مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

 کلمات کلیدی: الگوريتمهای بهينه سازی ، بازشناخت الگو ، تبديل فوريه گسسته کانونی شده ، تبديل ويولت گسسته ، تفکيک سيگنال الکترومايوگرام ، تنظيم نقاط ويژه شکل موجها ، تئوری گراف ، حذف نويز ، سيگنال الکترومايوگرام ، شبيه سازی سيگنال الکترومايوگرام ، فرايندهای تصادفی

Optimization algorithms , Pattern Recognition , Canonically Registered Discrete Fourier Transform , Discrete wavelet Transform , EMG Decomposition , Locating Waveform Landmarks , Graph theory , Noise Cancellation , EMG Signal , EMG Simulation , Random Process

قیمت: 59000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پرداخت آنلاین